Obwodnica Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50
 
W ramach opracowania Biuro wykonało projekt budowlany i wykonawczy końcowego odcinka obwodnicy miasta Mszczonowa od nowowybudowanego węzła Mszczonów I (na przecięciu drog krajowych nr 50 i 8) do zmodernizowanego odcinka drogi krajowej nr 50. Pikietaż odcinka wg lokalnego pikietaża obwodnicy: km 2+920 - 9+220 (długość odcinka: 6,3 km).
Pierwotnie wybudowany był tylko pierwszy odcinek obwodnicy Mszczonowa. Przedmiotowa inwestycja zapewni kontynuację ciągu obwodnicy i prowadzona będzie po nowym terenie (głównie obszary rolnicze).

Początek projektu stanowi centrum istniejącego ronda, stanowiącego element węzła Mszczonów I, za pomocą którego odbywał się będzie wjazd na obwodnicę. Wymóg podłączenia drogi do Kuranowa jako piątego wlotu na rondo spowodował konieczność zmiany geometrii wlotu istniejącego.

W km 5+000 zaprojektowano przejazd bezkolizyjny (obiekt WD-1) w ciągu drogi lokalnej ponad trasą główną (droga do Zboisk - DR4). Nad istniejącym ciekiem wodnym zaprojektowany został w ciągu trasy głównej most jednoprzęsłowy (obiekt MD-2)
W miejscu przecięcia z ul. Tarczyńską zaprojektowano węzeł typu WB z przeprowadzeniem ul. Tarczyńskiej ponad trasą główną, która przebiega w tym miejscu w wykopie (obiekt WD-3). Na przejeździe nad linią kolejową oraz linią bocznicy kolejowej zaprojektowany został wiadukt (obiekt WD-4).

Podłączenie obwodnicy do starego przebiegu drogi odbywać się będzie na oświetlonym skrzyżowaniu skanalizowanym.

Na całym odcinku projektowanej obwodnicy zostały zaprojektowane ciągi lokalne łączące istniejące drogi oraz zapewniające dojazd do wszystkich nieruchomości i płynność ruchu lokalnego. Połaczenia tych dróg z obwodnicą będą odbywać sie za pomocą skrzyżowań i węzła.

Obwodnica została już wybudowana i otwarta dla ruchu 29 października 2010 roku.  Dzięki sprawnej współpracy Wykonawcy z naszym  Biurem Projektowym Szczegółowe informacje m. in. o tym jak realizowano poszczególne etapy budowy można znaleźć na stronie www.obwodnicamszczonowa.pl.

Plan orientacyjny 1:25 000

 

Plan sytuacyjny- ark.1skala1:1 000

 

 

Plan sytuacyjny- ark.2 skala1:1 000

Aktualności

4 styczeń 2013
Zmiana siedizby firmy więcej
29 październik 2012
Węzeł w Łomiankach już otwarty więcej
21 grudzień 2011
S-7 Decyzja środowiskowa utrzymana w mocy więcej

Kontakt

Biuro Projektowo - Konsultingowe

[Informacje kontaktowe]