Na początku listopada 2011 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją budowy węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 z ulicą Brukową w Łomiankach.

Nasze biuro opracowało dokumentację techniczną niezbędną dla prowadzenia inwestycji (projekty budowlane i wykonawcze) oraz było odpowiedzialne za uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń koniecznych dla rozpoczęcia budowy, w tym pozwolenia na budowę.

Roboty budowlane prowadzi firma IDS-BUD Sp. z o.o., a nadzór inwestorski firma Egis Poland Sp. z o.o.

Panujące obecnie warunki atmosferyczne pozwalają na prowadzenie prac przygotowawczych i rozpoczęcie fundamentowania obiektów inżynierskich. Aktualne informacje na temat budowy węzła znajdują się na stronach Urzędu Miejskiego w Łomiankach: http://www.lomianki.pl/lomianki2/?sc=246

Aktualności

4 styczeń 2013
Zmiana siedizby firmy więcej
29 październik 2012
Węzeł w Łomiankach już otwarty więcej
21 grudzień 2011
S-7 Decyzja środowiskowa utrzymana w mocy więcej

Kontakt

Biuro Projektowo - Konsultingowe

[Informacje kontaktowe]