Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 listopada 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska” w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego, z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina według wariantu 1b (ze zmianą lokalizacji węzła „Bocian” na węzeł „Kołbiel”), a w pozostałej części utrzymał ww. decyzję w mocy.

Powyższe uchylenie nie wpływa na  zasadniczą treść decyzji i oznacza to, że wydana 22.11.2010 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wciąż obowiązująca.

Biuro nasze opracowywało materiały służące podjęciu ww. decyzji (m.in. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko).

Dodatkowe informacje o inwestycji dostępne są m.in. pod adresem http://www.drogi.waw.pl/index.php?nr=43 , a rozwiązania techniczne prezentujemy na naszej stronie kliknij tu, aby przekierować.

Aktualności

4 styczeń 2013
Zmiana siedizby firmy więcej
29 październik 2012
Węzeł w Łomiankach już otwarty więcej
21 grudzień 2011
S-7 Decyzja środowiskowa utrzymana w mocy więcej

Kontakt

Biuro Projektowo - Konsultingowe

[Informacje kontaktowe]