Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu C i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał ww. decyzję w mocy.

Zawiadomienie GDOŚ

Powyższe uchylenie nie wpływa na  zasadniczą treść decyzji i oznacza to, że wydana 22.04.2011 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wciąż obowiązująca.

Biuro nasze opracowywało materiały służące podjęciu ww. decyzji (m.in. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko).

Aktualności

4 styczeń 2013
Zmiana siedizby firmy więcej
29 październik 2012
Węzeł w Łomiankach już otwarty więcej
21 grudzień 2011
S-7 Decyzja środowiskowa utrzymana w mocy więcej

Kontakt

Biuro Projektowo - Konsultingowe

[Informacje kontaktowe]