Węzeł Brukowa w ciągu drogi krajowej nr 7
 
Projektowany węzeł jest zlokalizowany na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa (ul. Kolejowej) i ul. Brukowej w południowej części Łomianek. Droga krajowa nr 7 Gdańsk – Warszawa na przedmiotowym odcinku jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi krajowej na odcinku od km 347+900 do km 349+178 (istn. km 349+168)- granica m.st. Warszawy oraz:
- podłączenie południowej części miasta Łomianki do drogi krajowej nr 7
- powiązanie ruchu lokalnego z przebudowywanym układem drogowym,
- poprawę przepustowości ruchu drogowego,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
Przewiduje się budowę węzła typu "karo" z podniesieniem jezdni głównej 2x2 na estakady i wykonaniu pod spodem skrzyżowania w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną. Inwestycja jest realizowana celem stworzenia lepszego połączenia drogowego z powstającym centrum handlowym w Łomiankach.
 
Parametry techniczne DK7:
 • Klasa techniczna - GP
 • Prędkość projektowa - 60-70 km/h
 • Liczba pasów ruchu - 2x2 (2x3 Warszawa - Łomianki)
 • Szerokość Pasa Ruchu - 3,50 m
 • Szerokość dodatkowego pasa ruchu - 3,0-3,5 m
 • Nacisk osi pojazdu 115 kN
Parametry techniczne ulicy Brukowej:
 • Klasa techniczna - Z
 • Prędkość projektowa - 40 km/h
 • Liczba pasów ruchu - 2 lub 2+1
 • Szerokość pasa ruchu - 3,0-3,5 m
 • Nacisk osi pojazdu 100 kN

Dnia 05.03.2010r. wydano pozwolenie na budowę.(więcej)

 

plan orientacyjny skala 1:25 000

 

plan sytuacyjny skala 1:1000

Aktualności

4 styczeń 2013
Zmiana siedizby firmy więcej
29 październik 2012
Węzeł w Łomiankach już otwarty więcej
21 grudzień 2011
S-7 Decyzja środowiskowa utrzymana w mocy więcej

Kontakt

Biuro Projektowo - Konsultingowe

[Informacje kontaktowe]