Działalność

Oferujemy następujące usługi w zakresie – autostrad, dróg, ulic, parkingów:

 • opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych od studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych i koncepcji do wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych autostrad, dróg, ulic oraz parkingów
 • weryfikacje projektów drogowych,
 • opracowanie materiałów przetargowych, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych.
 • doradztwo techniczne i formalno-prawne w zakresie projektowania autostrad, dróg i ulic dla administracji drogowej, samorządowej oraz inwestorów prywatnych,
 • udział w kontraktach w formule „Projektuj i buduj” – doradztwo, przygotowywanie ofert, analizy programów funkcjonalno-użytkowych, opracowywanie projektów, weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • reprezentowanie interesów zagranicznych firm z branży drogowej na terenie Polski,
 • opracowanie prognoz i studiów ruchowych,
 • opracowanie analiz efektywności inwestycji drogowych (studiów wykonalności),
 • prowadzenie nadzorów w zakresie budownictwa drogowego,
 • doradztwo w zakresie wykorzystywania technik komputerowych do projektowania,
 • wykorzystanie systemów Geograficznej Informacji Przestrzennej (GIS) dla drogownictwa,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji o tematyce drogowej.
Kontakt
Biuro Projektowo-Konsultingowe

Eurostrada®Sp. z o.o.

05-510 Chylice
ul. Przyjacielska 2C