Nasze Realizacje

Projekty budowlane i wykonawcze (wielobranżowe)

Autostrady i drogi ekspresowe

Droga S17(DK17)

Nazwa Budowa węzła Wiązowna I – Etap (z dr. powiatową)

Parametry

 • klasa techniczna: S/GP
 • długość odcinka: 1,6 km

Inwestor/klient GDDKiA/prywatny

Rok 2015

Faza wybudowana

Droga S8

Nazwa Budowa węzła Radziejowice (z dr. wojewódzką)

Parametry

 • klasa techniczna: S
 • długość odcinka: 1,5 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2012

Faza wybudowana

Droga S7(DK7)

Nazwa Budowa węzła Załuski (z dr. powiatową)

Parametry

 • klasa techniczna: S
 • długość odcinka: 1,5 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2005

Faza wybudowana

Droga S7(DK7)

Nazwa Budowa węzła Siedlin k. Płońska (z DK10)

Parametry

 • klasa techniczna: S/GP
 • długość odcinka: 1,0 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 1998

Faza wybudowana

Drogi krajowe

Droga DK7

Nazwa Budowa węzła Sękocin (z planowaną dr. wojewódzką nr 721)

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 2,4 km (2×2 pasy ruchu)

Inwestor/klient GDDKiA/prywatny “projektuj i buduj”

Rok 2015

Faza wybudowana

Droga DK7

Nazwa Budowa węzła Brukowa w Łomiankach (z drogą gminną)

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 1,6 km (2×3 pasy ruchu)

Inwestor/klient GDDKiA/prywatny

Rok 2012

Faza wybudowana

Droga DK50

Nazwa Przebudowa odc. Wyszogród – Płońsk z budową obwodnicy Rębowa i Kobylnik

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 20,6 km (w tym obwodnice 1,8 km)

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2009

Faza wybudowana

Droga DK50

Nazwa Przebudowa ul. Wschodniej w Mszczonowie

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 5,6 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2009

Faza wybudowana

Droga DK50

Nazwa Budowa Obwodnicy Mszczonowa – Etap II

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 6,2 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2006

Faza wybudowana

Droga DK50

Nazwa Budowa odcinka Stojadła – Arynów

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 1,9 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2005

Faza wybudowana

Droga DK50
Nazwa Rozbudowa odcinka Kołbiek – Mińsk Maz.

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 16,7 km (w tym obwodnica Stojadeł 1,9 km)

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2005

Faza wybudowana

Droga DK2

Nazwa Przebudowa odcinka Sochaczew – Paprotnia

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 15,5 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2005

Faza wybudowana

Droga DK50

Nazwa Budowa Obwodnicy Mszczonowa – Etap I

Parametry

 • klasa techniczna: GP
 • długość odcinka: 1,5 km

Inwestor/klient GDDKiA

Rok 2002

Faza wybudowana

Drogi gminne i powiatowe

Droga powiatowa 47150W w Mszczonowie

Nazwa Budowa dr. powiatowej w Mszczonowie , odc. Wręcza-Mszczonów

Parametry

 • klasa techniczna:
 • długość odcinka: 3,0 km

Inwestor/klient Starostwo Żyrardów

Rok 2019

Faza w trakcie realizacji

Drogi gminne DP1, DP3/1 w Piasecznie

Nazwa Budowa dr. gminnej w Piasecznie łączącej S-7 z drogami powiatowymi

Parametry

 • klasa techniczna:
 • długość odcinka: 2,8 km

Inwestor/klient UMiG Piaseczno

Rok 2019

Faza wybudowana

Droga gminna 4KDZ w Lesznowoli

Nazwa Budowa dr. gminnej w Mysiadle łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską

Parametry

 • klasa techniczna:
 • długość odcinka: 1,3 km

Inwestor/klient Gmina Lesznowola

Rok 2018

Faza 

Droga gminna 9KDL w Lesznowoli

Nazwa Budowa dr. gminnej w Mysiadle łączącej ul. Kuropatwy z ul. Geodetów

Parametry

 • klasa techniczna:
 • długość odcinka: 0,7 km

Inwestor/klient Gmina Lesznowola

Rok 

Faza

Droga gminna w Mszczonowie
Nazwa Budowa dr. gminnej w Mszczonowie łączącej DK 50 z drogą powiatową

Parametry

 • klasa techniczna:
 • długość odcinka: 3,0 km

Inwestor/klient Gmina Mszczonów

Rok 2017

Faza wybudowana

Parkingi samochodowe

Projekty parkingów przy obiektach handlowo usługowych— 4 parkingów, łącznie 4100 miejsc parkingowych ( w latach 1996 — 2019 )
Parking dla obiektach handlowo usługowego Geant (Auchan) – Ursynów , 1997 rok
Parking dla obiektach handlowo usługowego TESCO– Połczyńska , 1999 rok
Parking dla obiektach handlowo usługowego Wyposażenie wnętrz – Modlińska, 2015 rok
Parking dla Parku Wodnego w Mszczonowie (2500 miejsc), 2019 rok

Projekty wstępne autostrad do uzyskania decyzji lokalizacyjnych

A1 Tuszyn—Kamieńsk (40,0 km) - 2001
A4 Rzeszów —Przeworsk (30,3 km) - 1998

Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla autostrad i dróg ekspresowych

A1 Tuszyn—Kamieńsk (40,0 km) - 2001
A4 Rzeszów —Przeworsk (30,3 km) - 1998
S17 Warszawa—Ryki (60 km) - 2010
S7 Płońsk—Warszawa (35 km) - 2010
A2 Warszawa—Mińsk Maz. (50 km)—2011
S7 Warszawa—Grójec (30 km) – 2008
S7 Radom - Skarżysko (30 km) – 2007
A2 obwodnica Mińska Maz. (17 km) – 2003
DK 60 obwodnica Ciechanowa (20 km) – 2002
S8 obwodnica Wyszkowa (13 km) – 1999

Weryfikacja projektów autostrad i dróg ekspresowych

Projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy:
drogi S8 odc. gr. woj.—Zambrów (kl.. S – 25,0 km) – 2012—2015
autostrady A2 odc. Stryków – Konotopa – odcinki: A, B i C (kl..– 66,0 km) – 2009—2012
autostrady A-2 odc. Świecko - Nowy Tomyśl (kl..A – 105,0 km) – 2008 – 2010
autostrady A-1 odc. Stryków – Pyrzowice (kl..– 180,0 km) – 2009 – 2010
drogi S8 odc. Wolica—Mszczonów (kl.. S – 15,0 km) – 2006-2008
drogi S8 odc. Konotopa—Powązkowska (kl. tech. S – 11,0 km) – 2006—2008
drogi S8 odc. Salomea—Wolica (kl.. S – 15,0 km) – 2006-2008
drogi S2 i S79 odc. Marynarska—Lotnisko—Puławska (kl.. S – 8,0 km) – 2008-2010
autostrady A2 odc. Konin—Stryków (kl.tech.- 105,6km) - 2003
autostrady A2 odc. Nowy Tomyśl - Konin (kl. tech. A - 151 km) - 2002
autostrady A3 obwodnica Gorzowa Wlkp. (kl. tech. A - 12km) - 2001
autostrady A-4 odc. Katowice—Kraków (kl.. A - 60 km) - 2000
Podstawowej dokumentacji technicznej dla autostrad:
A-1 odc. Sośnica – gr. Państwa (kl..- 47) - 2002
A-1 odc. Stryków – Tuszyn (kl. tech. A - 41) - 1998
A-4 odc. Kraków – Tarnów (kl. tech. A - 77) - 1998
A-4 odc. Tarnów – Rzeszów (kl. tech. A - 80) - 1998
A-1 odc. Czerniewice – Kowal (kl. tech. A - 65) – 1998
A1 Gdańsk—Nowe Marzy
A1 Stryków—Pyrzowice
A2 Konin—Łódź
A2 Świecko—Nowy Tomyśl
A2 Nowy Tomyśl—Konin
A2 Konin—Stryków
A4– Wrocław—Nogawczyce
A4 Katowice—Kraków

Konsulting dotyczący systemów PPP, zarządzania i poboru opłat dla autostrad

Zestawienie i analiza nakładów na budowę autostrad A-1, A-2, A-3, A-4, A-12 – 1998 rok

Kontakt
Biuro Projektowo-Konsultingowe

Eurostrada®Sp. z o.o.

05-510 Chylice
ul. Przyjacielska 2C